The best Side of ثبت تغییرات

برای یک شرکت فعال زمان بسیار مهم است به همین دلیل باید ثبت تغییرات شرکت را بر عهده افرادی بسپارید که در کمترین زمان ممکن تغییرات شرکت شما را به ثبت برسانند.

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکت های سهامی خاص

عضویت در خبرنامه هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

در ذیل به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

.……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ج: به خانم/ آقای …………..........……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

انجام کلیه امور ثبت شرکت ها ، تغییرات ، امور مالیاتی و کارت بازرگانی

۷نوع و میزان سرمایه شرکت اعم از سرمایه نقدی و عیرنقدی را مشخص نموده و سپس دکمه گام بعدی را بزنید.

با به پایان رسیدن ثبت شرکت سهامداران و هیات مدیره شرکت در صورتی که صلاح [...]

علاوه بر این شرکت ها، شخص حقوقی می تواند شامل موسسه های غیر تجاری نیز باشد و به علاوه ثبت شرکت های دولتی click here نیز به موجب قانون الزامی بوده و هم چنین در سال های اخیر، امکان ثبت شرکت های خارجی در کشور ما فراهم شده است. 

مراجعه حضوری متقاضیان ثبت شرکت و موسسه و ثبت تغییرات مربوط به آنها ، علاوه بر اینکه برای این متقاضیان وقت گیر و هزینه بر بود، با تجمع این افراد در ادارات ثبت شرکت ها و درخواست های متعدد آن ها موجب کندی انجام روند امور ثبت شرکتها و موسسات در این ادارات نیز بود.

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تهیه می نماید که تمامی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )

تشخیص موضوع برای انجام تحقیقات (کمیته‌های تدوین استانداردها)،

اعمال تغییرات در شرکت نیز جزو مسائل حقوقی محسوب می شود و باید مواد قانونی را در آن در نظر گرفت اگر تخصص و دانش کافی در ارتباط با ثبت تغییرات وجود نداشته باشد به دلیل پیچیدگی، متقاضی دچار سردرگمی و طولانی شدن مراحل کار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *